Mojmír Kallus

Křesťanský sionismus

Filip Outrata | Mojmír Kallus | Doktor teologie, reverend Stephen Sizer, má následující názory na křesťanský sionismus: Přinejmenším každý čtvrtý americký křesťan, dotázaný magazínem Christianity Today, uvedl, že chápe podporu státu Izrael jako svou biblickou povinnost.

Israel

Ilan Pappé | Mojmír Kallus | Ilan Pappé je profesor historie a politologie na universitě v Exeteru ve Velké Británii a ředitel Evropského centra pro palestinské studie. Professor Pappé bude debatovat s Mojmírem Kallusem, presidentem International Christian Embassy of Jerusalem…