Postup práce

Každá debata má své hlavní téma na kterém se účastníci shodují a s tím do debaty vstupují. Debata se točí nepřerušovaně a bude tedy zcela na účastnících, jak vše proběhne – proto je vhodné mít témata definovaná tak, aby debata byla divácky čitelná (strukturovaná) – definice tématu (otázka), samotná debata a závěr – resumé, pak následuje další téma.

Debata není časově omezena, ale navrhujeme rozmezí přibližně 1- 2 hodiny maximálně. – Pokud budou debatéři chtít hovořit déle, je to možné.

Natáčíme v současné době v soukromém prostoru na v Praze 4, na Spořilově. V případě nutnosti jsme otevření i jiným alternativám v rámci Prahy.

Střih debaty probíhá pouze v technické rovině. Debata není nijak dramaturgicky upravovaná ani krácená. Debatu realizujeme bez jakéhokoli vnějšího vlivu.

Vyhrazujeme si právo zásahu do debaty v případech odstranění technických problémů. Tehdy dojde k vyjmutí části záznamu, kde probíhá událost nesouvisející s obsahem debaty.