Národ a migrace pohledem Marxe

Michal Kesudis | Stanislav Blaha | Je zajímavé, že Michal Kesudis čte Martina Kollera a je to pro něj natolik inspirativní, že napíše svůj vlastní článek, který se stal impulzem pro pozvání do Debatního klubu, kam přišel debatovat společně se Stanislavem Blahou. Jsou to paradoxy.

Kdybys poznal hned, že světlo svíčky je oheň… je text Kesudise pojednávající o jeho pohledu na interpretaci Marxova Manifestu v kontextu nahlížení na téma národa a vlasti. Je zároveň reakcí na Kollerův text Junckerův antikomunistický manifest a Dublin IV, obsahující dvě faktické chyby – Juncker neodhaloval sochu Marxe v Bruselu, ale v Trevíru – tak zvaný Dublin IV je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, jehož návrh byl již EP schválen a proto nebude schvalován vládami zemí EU.

Podstatné je však v textu Kollera jeho interpretace Marxova pojetí národa, vlasti a toho si Kesudis všímá a nejvíce kritizuje.

Jak Marx nahlížel na národ, vlast a jak by například nahlížel na dnešní aktuální problém zvaný migrace? To jsou otázky pro debatéry Michala Kesudise a Stanislava Blahu.

Počítadlo návštěv: 311. diváků již vidělo tento pořad