Dotazník pro Tomáše Krystlíka: O čem se nesmí mluvit

Index:
00:13 Jak informovat v demokratickém systému
08:51 Problematika cenzury nahlížená v historickém kontextu
31:34 Hodnocení míry cenzury a s tím spojené perzekuce v rámci
historie
40:44 Kdo je zadavatelem cenzury a s tím spojené perezekuce
55:17 Upřednostnění práva nad demokracií
01:05:01 Jak nahlížíte na zákony umožňující perzekuci svobody
slova
01:10:53 Co by se stalo, pokud by zákony umožňující perzekuci
svobody slova byly zrušené
01:23:40 Jaké řešení si představujete

Téma Dotazníku pro Tomáše Krystlíka je zaměřené na cenzuru a s tím spojenou perzekuci svobody slova a projevu.

Počítadlo návštěv: 187. diváků již vidělo tento pořad