Česká televize IV.

Kamila Zlatušková | Vít Janeček | Dokumentarista a pedagog FAMU Vít Janeček společně s Kamilou Zlatuškovou, do nedávné doby kreativní producentkou České televize, mají na řadu problémů České televize podobné názory, přesto věříme, že jejich tvůrčí debata umožní divákům vhled do myšlení a názorů lidí, kteří s Českou televizí úzce spolupracují. Hlavním tématem debaty je definice role České televize.

V současné době se jedná o veřejnoprávní model, což má znamenat pluralisticko-stranicky neutrální, objektivní a vyvážený.

Dovolujeme si diváky upozornit, že v pořadu zazní z úst Kamily Zlatuškové výrok „mediální mrdky“. Navrhli jsme tato dvě slova vypípnout, ale paní Zlatušková byla proti a trvá na plném zveřejnění, čemuž tedy s touto výhradou vyhovujeme.

Počítadlo návštěv: 1 429. diváků již vidělo tento pořad