Debatní klub

Národ a migrace pohledem Marxe

Michal Kesudis | Stanislav Blaha | Je zajímavé, že Michal Kesudis čte Martina Kollera a je to pro něj natolik inspirativní, že napíše svůj vlastní článek, který se stal impulzem pro pozvání do Debatního klubu, kam přišel debatovat společně se…

Šachy II.

Lukáš Černousek | Jan Bartoš | O hře jménem šachy či chcete-li šach, pokud jste znalci perské historie, panuje velké množství mýtů a názorů postavených na různých legendách, jejichž zdroj je prakticky nedohledatelný.

Akční program KSČ

Jaroslav Bašta | Přemysl Janýr | Události předcházející srpnu 1968 se staly hlavním tématem textu Přemysla Janýra, který se stal impulsem k uspořádání debaty, do které přijali pozvání autor textu Přemysl Janýr a Jaroslav Bašta.

Zpoplatnění norem

Václav Mach | Zdeněk Veselý | Stát prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává normy. Tyto normy neposkytuje veřejnosti zdarma a vybírá za internetový přístup k nim peníze. Ročně činí vybraná částka téměř 100 milionů korun.

Tomáš Krystlík | Václav Žák

KRYSTLÍK: „Pane Žáku, proč tvrdíte v debatě s panem Tomášem Pecinou v Debatním klubu v roce 2013 nepravdu, že K. H. Frank v Karlově Studánce koncem března 1944 řekl, že 1/3 Čechů se přenárodní, 1/3 vystěhuje na východ a 1/3…

Kdo za co může

Vlastimil Podracký | Tomáš Krystlík | Český spisovatel, konzervativní myslitel a publicista Vlastimil Podracký a česko-německý spisovatel a Tomáš Krystlík pojali svou debatu jako souhrn témat vztahujících se k možnému výkladu politických událostí majících vztah přímý i nepřímý k naší…

Palmový olej

Stanislav Lhota | Petr Havel | Český primatolog, zoolog a ochránce indonéského životního prostředí Stanislav Lhota debatuje s agrárním analytikem, novinářem na volné noze se zaměřením na zemědělství, potravinářství a životní prostředí Petrem Havlem na téma vztahující se k pěstování…